Michelbertas M. Atsisveikinant su iškiliu baltų archeologijos tyrinėtoju... Jan Jaskanis (1932 07 19–2016 11 28). Archaeologia Lituana, v. 17, p. 192-193, 12 geg. 2017.