Kuncevičius A.; Poškienė J. Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas. Archaeologia Lituana, v. 18, p. 29-46, 28 gruodž. 2017.