Merkevičius A. Profesoriaus Albino Kuncevičiaus archeologinę veiklą pažymint. Archaeologia Lituana, v. 18, p. 5-8, 28 gruodž. 2017.