Kuncevičius A.; Laužikas R.; Šmigelskas R.; Augustinavičius R. Erdvės užkariavimas: 3D technologijos taikymo galimybės ir problemos Lietuvos archeologijoje. Archaeologia Lituana, v. 13, p. 7-29, 1 saus. 2012.