Kačkutė R. Korespondencinė analizė kaip chronologinis metodas. Archaeologia Lituana, v. 13, p. 84-98, 1 saus. 2012.