Tamulynas L. Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis. Archaeologia Lituana, v. 13, p. 162-166, 1 saus. 2012.