Merkevičius A. Piliakalniai – nuo atsiradimo iki šiandienos. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 8-12, 20 gruodž. 2018.