Khomiakova O.; Skhodnov I.; Chaukin S. Centrinių nadruvių piliakalniai: senosios Rytų Prūsijos gyvenvietės modelio ir socialinės organizacijos I tūkstantmečio po Kr. pirmojoje pusėje atvejo tyrimas. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 78-99, 20 gruodž. 2018.