Šmigelskas R. Devynios absoliučios datos iš Gedimino kalno tyrimų. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 100-119, 20 gruodž. 2018.