Kuncevičius A.; Merkytė I.; Poškienė J.; Prapiestienė R.; Vengalis R.; Vėlius G.; Volungevičius J. Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 120-140, 20 gruodž. 2018.