Užgalis M. Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio kaitos kontekste. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 141-153, 20 gruodž. 2018.