Baltramiejūnaitė D. Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 154-182, 20 gruodž. 2018.