Merkevičius A. Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 220, 20 gruodž. 2018.