Merkevičius A. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Archaeologia Lituana, v. 19, p. 225-228, 20 gruodž. 2018.