Kuncevičius A. Redakcinė kolegija ir turinys. Archaeologia Lituana, v. 20, p. 1-7, 20 gruodž. 2019.