Vengalis R.; Vėlius G. Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos. Archaeologia Lituana, v. 20, p. 75-115, 20 gruodž. 2019.