Kozakaitė J.; Miliauskienė Žydrūnė; Brindzaitė R. Slepiami, nepageidaujami ar tiesiog pamiršti? Subačiaus g. 41 populiacijos bioarcheologinis profilis. Archaeologia Lituana, v. 20, p. 116-138, 20 gruodž. 2019.