Laužikas R.; Kuncevičius A.; Amilevičius D.; Žižiūnas T.; Šmigelskas R. Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas. Archaeologia Lituana, v. 20, p. 151-166, 20 gruodž. 2019.