Kuncevičius A. Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys. Archaeologia Lituana, v. 20, p. 177-180, 20 gruodž. 2019.