Kuncevičius A. Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga. Archaeologia Lituana, v. 21, p. 193-197, 28 gruodž. 2020.