Banytė-Rowell R. Baitų kapinyno 37 kapas – inspiracija grįžti prie vakarų baltų arealų ryšių vėlyvuoju romėniškuoju laikotarpiu klausimo. Archaeologia Lituana, v. 14, p. 157-180, 1 saus. 2013.