Ciglis J. Apykojai Latvijos archeologinėje medžiagoje. Archaeologia Lituana, v. 14, p. 120-128, 1 saus. 2013.