Šatavičius E. Ankstyvosios priešistorės objektų tyrimai Kalvių apyežeryje. Archaeologia Lituana, v. 15, p. 7-20, 1 saus. 2015.