Smółka E. S. Pentinų radiniai pietrytiniame Baltijos regione romėniškuoju ir tautų kraustymosi laikotarpiu – keletas pastabų. Archaeologia Lituana, v. 15, p. 47-64, 1 saus. 2015.