Petrauskas G. Laidojimo papročių ir pomirtinio gyvenimo sampratos tyrinėjimai Lietuvos archeologijoje. Istoriografinis aspektas. Archaeologia Lituana, v. 15, p. 75-92, 1 saus. 2015.