Vasiliauskas E. Edmundas Kriugeris ir jo archeologinis rinkinys iš Lietuvos Kuršo provincijos muziejuje. Archaeologia Lituana, v. 15, p. 111-136, 1 saus. 2015.