Michelbertas M. Vilniaus universiteto Archeologijos katedra (nuo įkūrimo iki 1966 metų). Archaeologia Lituana, v. 11, p. 7-14, 25 kovo 2010.