Kuncevičius, Albinas, ir Justina Poškienė. 2017. „Žvilgsnis į Lietuvos Archeologijos Paveldo Apsaugos ištakas“. Archaeologia Lituana 18 (gruodžio), 29-46. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11690.