Merkevičius, Algimantas. 2017. „Tarp viduramžių Archeologijos, Paveldo Apsaugos Ir Archeologijos Vadybos. Pokalbis Su Prof. Dr. Albinu Kuncevičiumi“. Archaeologia Lituana 18 (gruodžio), 9-22. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11692.