Merkevičius, Algimantas. 2017. „Profesoriaus Albino Kuncevičiaus Archeologinę Veiklą pažymint“. Archaeologia Lituana 18 (gruodžio), 5-8. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2017.18.11693.