Kuncevičius, Albinas, Inga Merkytė, Justina Poškienė, Regina Prapiestienė, Rokas Vengalis, Gintautas Vėlius, ir Jonas Volungevičius. 2018. „Senieji Trakai – gamtinės Aplinkos Transformacijos“. Archaeologia Lituana 19 (gruodžio), 120-40. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2018.19.7.