Vengalis Rokas, ir Vėlius Gintautas. 2019. „Kernavės Piliakalnių Funkcinė Raida geležies amžiuje: Naujos Senų Duomenų Interpretacijos“. Archaeologia Lituana 20 (gruodžio), 75-115. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2019.20.4.