Kuncevičius Albinas. 2020. „Archeologijos Katedros mokslinės Veiklos apžvalga“. Archaeologia Lituana 21 (gruodžio), 193-97. https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/23532.