Šatavičius, Egidijus. 2015. „Ankstyvosios priešistorės Objektų Tyrimai Kalvių apyežeryje“. Archaeologia Lituana 15 (sausio), 7-20. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4880.