Smółka Emilia Smółka. 2015. „Pentinų Radiniai Pietrytiniame Baltijos Regione romėniškuoju Ir Tautų Kraustymosi Laikotarpiu – Keletas Pastabų“. Archaeologia Lituana 15 (sausio), 47-64. https://doi.org/10.15388/ArchLit.2014.15.4899.