Kuncevičius A. ir Poškienė J. (2017) „Žvilgsnis į Lietuvos archeologijos paveldo apsaugos ištakas“, Archaeologia Lituana, 180, p. 29-46. doi: 10.15388/ArchLit.2017.18.11690.