Merkevičius A. (2017) „Tarp viduramžių archeologijos, paveldo apsaugos ir archeologijos vadybos. Pokalbis su prof. dr. Albinu Kuncevičiumi“, Archaeologia Lituana, 180, p. 9-22. doi: 10.15388/ArchLit.2017.18.11692.