Merkevičius A. (2017) „Profesoriaus Albino Kuncevičiaus archeologinę veiklą pažymint“, Archaeologia Lituana, 180, p. 5-8. doi: 10.15388/ArchLit.2017.18.11693.