Tamulynas L. (2012) „Latvijos archeologo archyvas – unikalus Rytprūsių archeologijos šaltinis“, Archaeologia Lituana, 130, p. 162-166. doi: 10.15388/ArchLit.2012.0.1196.