Kuncevičius A., Merkytė I., Poškienė J., Prapiestienė R., Vengalis R., Vėlius G. ir Volungevičius J. (2018) „Senieji Trakai – gamtinės aplinkos transformacijos“, Archaeologia Lituana, 190, p. 120-140. doi: 10.15388/ArchLit.2018.19.7.