Užgalis M. (2018) „Lamatos piliakalniai kultūrinio kraštovaizdžio kaitos kontekste“, Archaeologia Lituana, 190, p. 141-153. doi: 10.15388/ArchLit.2018.19.8.