Baltramiejūnaitė D. (2018) „Apžiesta keramika jotvingių piliakalniuose“, Archaeologia Lituana, 190, p. 154-182. doi: 10.15388/ArchLit.2018.19.9.