Buitkutė E. ir Motuzaitė-Matuzevičiūtė G. (2018) „Medinio pastato Vilniaus Žemutinės pilies teritorijoje paskirtis ekofaktinių tyrimų duomenimis“, Archaeologia Lituana, 190, p. 194-206. doi: 10.15388/ArchLit.2018.19.11.