Merkevičius A. (2018) „Archeologijos katedros leidiniai 2018 metais“, Archaeologia Lituana, 190, p. 220. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12798 (žiūrėta: 16gegužės2021).