Merkevičius A. (2018) „Nurodymai autoriams ir bibliografiniai duomenys“, Archaeologia Lituana, 190, p. 225-228. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/12800 (žiūrėta: 15gegužės2021).