Pilkauskas M., Piličiauskas G. ir Vengalis R. (2019) „Reljefas eolinėje aplinkoje. Nidos senovės gyvenvietės paviršius“, Archaeologia Lituana, 200, p. 10-23. doi: 10.15388/ArchLit.2019.20.1.