Vengalis R. ir Vėlius G. (2019) „Kernavės piliakalnių funkcinė raida geležies amžiuje: naujos senų duomenų interpretacijos“, Archaeologia Lituana, 200, p. 75-115. doi: 10.15388/ArchLit.2019.20.4.