Kozakaitė J., Miliauskienė Žydrūnė ir Brindzaitė R. (2019) „Slepiami, nepageidaujami ar tiesiog pamiršti? Subačiaus g. 41 populiacijos bioarcheologinis profilis“, Archaeologia Lituana, 200, p. 116-138. doi: 10.15388/ArchLit.2019.20.5.