Laužikas R., Kuncevičius A., Amilevičius D., Žižiūnas T. ir Šmigelskas R. (2019) „Nekilnojamojo kultūros paveldo monitoringas taikant 3D ir dirbtinio intelekto technologijas“, Archaeologia Lituana, 200, p. 151-166. doi: 10.15388/ArchLit.2019.20.7.