Kuncevičius A. (2020) „Archeologijos katedros mokslinės veiklos apžvalga“, Archaeologia Lituana, 210, p. 193-197. Adresas: https://www.zurnalai.vu.lt/archaeologia-lituana/article/view/23532 (žiūrėta: 22spalio2021).